blogs

ploegen wedstrijd shorttrack-langebaan

Ploegen wedstrijd voor junior shorttrack en langebaan schaatsers zoals door mij in november 2011 ingedient bij Shorttrack Haarlem.

inschrijving als ploeg, per ploeg mogen de leden (2 jongens en 2 meisjes) uit verschillende
verenigingen komen (ook discipline mixen toegestaan)
alle schaatsers rijden individueel op de langebaan een 300m, 500m, 1000m en een 1500m
individueel op de shorttrack een all-finals klassement over 500m (finales hoogste groepen 1000m,
laagste groepen 777m)
als ploeg op de langebaan een 4 ronden ploegen achtervolging en op de shorttrack een relay
klassement 2000m
Van het individuele langebaan overall klassement worden op eindpositie 'shorttrack finale punten'
toegekend, idem met de ploegen achtervolging.
Totale eindklassement is punten totaal van alle onderdelen, met individuele prijsjes en een ploegen
prijs.

De achterliggende gedachte is een kruisbestuiving van ST en LB en het ST zichtbaar maken voor
LB-schaatsers. Op clinic basis vooraf ook trainings gelegenheid geven voor de andere discipline
(LB clinics voor ST en ST clinics voor LB.)

 

oldtimer MRB deel 2

Vandaag weer in de digitale pen geklommen voor een mail aan alle fractievoorzitters en fractiewoordvoerders van de tweedekamer

Geachte fractievoorzitters en fractiewoordvoerders,

Deze mail is om u te stimuleren nog eens na te denken over de moties van uw collega Bashir van de SP.
Het gaat om de volgende moties:
LPG-motie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222047.pdf
Dieselmotie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222048.pdf

De grondslag van de huidige MRB is bezit van een motorvoertuig en daarmee is er strikt genomen voor de MRB geen onderscheid mogelijk naar de hoe vaak een voertuig gebruikt wordt. Sinds 1994 is er voor auto's van 25 jaar en ouder vrijstelling van MRB afgesproken op basis van de aannaame dat die auto's slechts weinig gebruikt zouden worden en de volledige MRB berekenen onredelijk is. (voor 1994 was er een systeem met een 60 dagenkaart voor auto's van 20 jaar en ouder en was de Wegenbelasting op grondslag van gebruik van de openbare weg).
In 2012 is er een verhoging van de vrijstellingsleeftijd naar 30 jaar afgesproken met een keurige overgangsregeling.

Dat nu voor 2014 alweer een aanzienlijke verhoging naar 40 wordt bedongen door de regering vind ik erg dicht in de buurt komen van onbehoorlijk bestuur en ik pleit van harte voor een behoorlijke overgangs regeling, ook voor klassiekers met diesel en lpg motoren!

Met de grondslag van bezit ten aanzien van de MRB heeft de wetgever een groot manco met mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik ingebouwd in de wet MRB 1994.
De laatste jaren is dat manco duidelijk aan het licht gekomen met een verhoogde import van auto's die net gebruik konden maken van de MRB vrijstelling voor klassieke auto's. Een deel van die geïmporteerde auto's is voorzien van een dieselmotor en is dagelijks in het straatbeeld te zien. Ondanks hun grotere zichtbaarheid zijn die paar auto's slechts een minderheid ten opzichte van alle klassieke auto's in het bezit bij liefhebbers. Helaas zijn die paar dus beeldbepalend geworden voor de grote groep en ik ben blij dat u eerder al besloten heeft om de liefhebbers te ontzien.

Landrover bijvoorbeeld pastte reeds in hun series I (jaren 50 van de vorige eeuw) een 2 liter dieselmotor toe in een aanzienlijk deel van hun productie en later werd een 2,25liter motorblok ontworpen die zowel naar benzine als diesel kon worden opgebouwd met een groot aantal overeenkomende onderdelen. Later werd dat ook nog eens gedaan met een 2,5 liter motorblok. Zelf bezit ik een landrover series III 109 station wagen uit 1975 die nog ongeveer origineel is en ook nog voorzien van de fabrieksoriginele 2,25 dieselmotor. Bij de auto heb ik ook een map met bonnetjes die bijna 30 jaar teruggaat. Voor een landrover van die leeftijd ongekend! Bijzonder aan mijn landrover is de nog volledig mechanische techniek van de dieselmotor. Een klein mechanisch wonder van bijna 300kg ijzer en staal ;)
Dieselmotoren horen weldegelijk tot het automobiel historisch erfgoed en dienen als zodanig te worden bewaard! In handen van een liefhebber die er bewust mee omgaat, zal er geen onnodige millieu belasting zijn omdat de motor met liefde in topconditie zal worden gebracht en gehouden.

Overigens is op dit moment het aandeel van millieu belasting door klassieke auto's (dus inclusief de recent geïmporteerde jonge klassiekers met dieselmotor) minder dan 0,3% van het totaal van alle vervuiling in Nederland! Onderbouwing van de berekening vindt u hier: http://cortonville.com/erics-garage/small-blog/Oldtimer-vervuiling-Vooral+slecht+voor+gezond+verstand

Met de MRB regeling voor klassiekers is er een groot rechtsongelijkheid ontstaan tussen bezitters van klassieke auto's met benzine motor aan de ene kant en diesel/lpg motoren aan de andere kant. De moties van Bashir trekken die rechtsongelijkheid weer recht en dienen alleen al daarom te worden ondersteund.

Naast de landrover kan ik nog beschikken over een tamelijk moderne peugeot met benzine motor die ik gebruik voor dagelijkse ritjes. Voor woon-werk verkeer heb ik een auto van mijn werkgever beschikbaar. Alles bij elkaar rij ik prive ongeveer tussen 15000 en 20000km per jaar, waarvan uiteindelijk ongeveer 5000km voor rekening zullen komen van de landrover. Vooral naar evenementen van de landroverclub waarvan ik lid ben en jaarlijks een grotere vakantie reis waar de landrover goed tot zijn recht kan komen.

Aangezien ik ook graag meedenk en best bereid ben om naar gebruik te betalen, wil ik graag het volgende aan u voorleggen dat als alternatief kan dienen voor de regeling zoals die nu op tafel ligt. In mijn ogen betaald een klassieker rijder dan een redelijke MRB en wordt niet onnodig zwaar getroffen door volledige MRB. Veelrijders betalen in mijn voorstel wel volledige MRB, ongeacht de leeftijd van de auto.

Betalen naar gebruik bij een hobby klassieker kan alleen door beperkende maatregelen op te leggen die het gebruik ofwel via kilometrage, ofwel in aantal rijdagen beperkt.
- Kilometer registratie is nauwelijks te doen en vereist een volledig nieuw registratie/controle systeem.
- dagen registratie kan bv via de al bestaande evenementen regeling. Een auto staat in principe geschorst en de eigenaar is organisator van rijdagen met de eigen klassieker. Standaard staat de evenementen regeling een heel beperkt aantal rijdagen toe met een geschorst voertuig. Tegen een regulier MRB tarief kunnen rijdagen worden ingekocht (prepaid rijdagen). Een klassieker rijder betaalt dan jaarlijks standaard de schorsings kosten en voor een passende periode evenredig reguliere MRB. De dag voor je gaat rijden meld je bij de belastingdienst dat je op pad gaat en voor hoeveel dagen (op eenzelfde manier als een evenementen organisatie dat zal doen). Die dagen gaan dan van je gekochte tegoed af en gaande het jaar kun je rijdagen bijkopen.
Deze vernieuwde evenementen regeling kan ook voor bv campers worden toegepast. standaard geschorst en vooraf koop je een aantal rijdagen in tegen regulier MRB tarief. Aparte (belastings)inrichtingseisen voor campers kunnen dan eventueel ook vervallen. Controle gaat via de al bestaande methodes.

Voor verzamelaars kan nog een apart type kenteken worden ingesteld. Een verzamelaars kenteken (vergelijkbaar met het handelaars kenteken) waarvan de MRB het gemiddelde is van alle voertuigen in de verzameling of een standaard bedrag zoals bij handelaars kentekens. Dat ene kenteken mag dan op elk voertuig binnen de verzameling worden gebruikt met de voorwaarde dat het op slechts 1 tegelijk mag worden gebruikt. Elk voertuig binnen de verzameling behoudt ook zijn eigen originele kenteken met alle (on)mogelijkheden die daarbij horen. Ook hier gaan de controles weer via al bestaande methodes.

Voor sancties bij overtredingen kun je denken aan volledige MRB aanslag voor de periode dat de auto in bezit is met 100% boete er overheen. Bij overtreding met het verzamelaars kenteken geldt de MRB van alle auto's binnen de verzameling bij elkaar opgeteld.

Verder zal voor elke auto in principe MRB moeten worden betaald (vrijstelling op basis van vermeende lage uitstoot vervalt eventueel ook) Onderscheid tussen gewone auto, klassieker en camper vervalt op deze manier en daarvoor in de plaats komt die verruimde evenementen regeling en een verzamelaars kenteken als variant op de handelaars kentekens.
Deze gedachte maakt gebruik van al bestaande regelingen die hier en daar iets uitgebreid worden en vereist geen geheel nieuwe infrastructuur binnen de betrokken overheids diensten. de beheerskosten blijven zo relatief laag (er hoeven geen nieuwe systemen ontwikkeld te worden en feitelijk maak je de hele MRB regeling overzichtelijker) en je hebt betalen naar gebruik.

In dit hele proces heeft de tweede kamer al besloten dat liefhebbers moeten worden ontzien om zo hun hobby te kunnen blijven uitoefenen.

tot zover en in afwachting van uw reactie,
hoogachtend,

 

oldtimer MRB vrijstelling

Binnen de oldtimer gemeenschap is er al onrust sinds het regeeraccoord van de huidige regering op tafel ligt. Een zin die gaat over afschaffing van MRB vrijstelling voor oldtimers vanwege het milleu, waardoor de handel in en rond oldtimers nu al een zware klap heeft opgelopen. De onzekerheid of klassieke hobby auto's nog kunnen worden aangehouden.

Een blog dat gaat over het feitelijke milleu aandeel van klassieke auto's is hier te lezen: cortonville.com

Dat het milleu aspect een drogreden is, lijkt me wel duidelijk. Het gaat in deze feitelijk om een pure belasting verzwaring! Op te halen bij een kleine groep liefhebbers van klassieke auto's.

Waar een belasting voordeel te halen is, zullen er ook mensen zijn die het toepassen (kijk maar naar de belasting perikelen rond het koninklijk huis). Zo zie ik dagelijks wel enkele net-25-jaar-oude auto's rijden in amsterdam die in een redelijk tot slechte staat van onderhoud verkeren. Belasting technisch en juridisch niets mis mee en omdat er zo best wel wat auto's in het dagelijkse straatbeeld te zien zijn, lijken ze maatgevend voor de publieke opinie. Ondertussen blijven er veel meer keurig gepoetste, met perfect draaiende motoren, liefhebber auto's voornamelijk gekoesterd in hun overdekte stalling om op een mooie weekend dag tevoorschijn te komen voor een rondje buitenspelen. Overigens is te lezen in de blog op cortonville dat momenteel het aandeel vervuiling van klassieke auto's in het totaal van alle vervuiling slechts minder dan 0,3% procent is. Waar is de milleu winst te halen? bij klassieke auto's waarschijnlijk niet. Druppels op een gloeiende plaat!

En dan al die moderne dieselauto's met hun roetfilters! Die filters houden zooi tegen, maar de grootste zooi is fijnstof en die komt zo door het filter in de stad terecht. De roetdeeltjes blijven hangen in het filter en zo nu en dan moet het filter worden schoongeblazen. Keurige electronische regelingen houden bij wanneer het zover is en als dan de motor lekker warm is en even goed op toeren draait, poeft die zwarte zooi zo de uitlaat uit op de snelweg. Hoppa een keurig schoon filter om in de stad weer goede sier te maken! En dat van het schoonblazen van de filters zie ik wel iets vaker dan een net belastingvrije auto met wat achterstallig onderhoud.

Op 15 april stuurde meneer Weekers een brief naar de tweede kamer met daarin 6 varianten om dat ene zinnetje uit het regeeraccoord toe te passen met ook nog wat aandacht te houden voor de motie van Bashir.

Mijn antwoord op die brief aan Weekers gestuurd met een kopie naar Bashir.

Geachte heer Weekers,

Naar aanleiding van uw brief aan de tweedekamer aangaande afschaffing van MRB vrijstelling voor oldtimers, stuur ik u bij deze een casus doorrekening op basis van de landrover 109 die ik momenteel bezit.
De auto is een Land Rover 109
datum eerste toelating: 11 december 1975
kenteken gewicht: 1792kg
motor: 2,25 Diesel

Op basis van de huidige regelgeving en de in gang gezette overgangs regeling is de auto momenteel vrijgesteld van MRB, ongeacht motortype en ongeacht het aantal gereden kilometers. Op basis van deze regelgeving heb ik kunnen besluiten om voor hobby een landrover met dieselmotor aan te schaffen.

Het voltarief MRB voor deze auto zou zijn: €488,- per kwartaal of €1952,- per jaar (diesel motor) of in geval van een benzine motor: €262,- per kwartaal of €1048,- per jaar.
Ombouw kosten naar benzine bedragen ca €1000,- en de terugbouw kosten naar diesel: ca €200,-
stallingskosten: €1320,- per jaar indien geschorst en €0,- bij geen schorsing.

Naast deze landrover beschik ik over een peugeot uit 1996 voor alledaagse ritjes en voor woon-werk verkeer heb ik een auto beschikbaar van mijn werkgever.

evaluatie van de in uw brief aangedragen varianten:
variant 1:
Bij deze variant zal ik de auto blijvend ombouwen naar benzine en daarna blijft de auto vrijgesteld van MRB, hetgeen alleen de ombouwkosten met zich meebrengt en verder geen belemmering in kilometrage en gebruiksdagen oplevert.
mijn kosten: eenmalig €1000,- MRB: €0,- in plaats van de begrootte brandstof toeslag.
De peugeot hou ik beschikbaar.

variant 2:
Ofwel de auto wordt/blijft geschorst tot 2016 en kan ik op mijn gemak verder investeren in de restauratie. Ofwel op korte termijn de ombouw naar benzine voor de periode tot aan 2016.
mijn kosten: eenmalig €1000,- voor ombouw, eenmalig €200,- voor terugbouw naar diesel. MRB: €0,- ipv de door u begrootte €1952,- per jaar gedurende 2,5 jaar. De peugeot hou ik beschikbaar.

variant 3:
blijvende ombouw naar benzine.
mijn kosten: eenmalig €1000,- voor ombouw. MRB: €262,- per jaar ipv €1952,- per jaar gedurende 2,5 jaar en daarna €262,- per jaar. De peugeot zal worden verkocht. Afhankelijk van het aantal te rijden kilometers zal terugbouw naar diesel plaatsvinden bij de landrover.

variant 4:
tot 2016 ombouw naar benzine, daarna terugbouw naar diesel.
mijn kosten: eenmalig €1000,- en eenmalig €200,- voor ombouw en terugbouw. MRB €1048,- per jaar gedurende 2,5 jaar ipv €1952,- gedurende 2,5 jaar of schorsing van de landrover gedurende die 2,5 jaar.
De peugeot blijft beschikbaar.

variant 5:
de auto blijft geschorst zonder ombouw of wordt blijvend omgebouwd naar benzine
mijn kosten: €1320,- stalling + €100,- MRB indien geschorst, of €1048,- MRB per jaar. Dit in plaats van de begrootte €1952,- MRB per jaar.
Bij schorsing van de landrover blijft de peugeot beschikbaar, bij MRB voor de landrover wordt de peugeot verkocht.

variant 6:
Geen ombouw.
mijn kosten: kilometerbedrag. De peugeot blijft beschikbaar.

Bij volledige afschaffing van de MRB vrijstelling zal de landrover waarschijnlijk definitief worden omgebouwd naar benzine en zal ik er geen andere auto meer naast rijden.

De landrover is voor mij een liefde en hobby en mag als zodanig best een beetje geld kosten. Echter in geen enkele door u aangegeven variant levert het u de begrootte MRB inkomsten op voor zover het mijn situatie betreft en volledige afschaffing van de vrijstelling stimuleert voor mij juist het dagelijks gebruik van de landrover, zij het met benzine motor. In alle gevallen zal het voor mij financieel moeilijker worden om mijn hobby Land Rover aan te houden met dus directe gevolgen voor mijn verdere bestedingen.

In diverse media is al belicht wat nu al de effecten zijn van de onrust omtrent de mogelijke afschaffing van de oldtimer MRB vrijstelling. Handel en werkgelegenheid in de oldtimer branch holt achteruit met de negatieve gevolgen voor btw en inkomsten belasting en kosten voor WW uitkeringen.

Met klem dring ik er op aan om ook die gevolgen mee te nemen in uw berekeningen!

met vriendelijke groet,

Tja, geld gaat het me kosten....
en het milleu? .... kind van de rekening!