www.pereltje.nl

oldtimer MRB vrijstelling

Binnen de oldtimer gemeenschap is er al onrust sinds het regeeraccoord van de huidige regering op tafel ligt. Een zin die gaat over afschaffing van MRB vrijstelling voor oldtimers vanwege het milleu, waardoor de handel in en rond oldtimers nu al een zware klap heeft opgelopen. De onzekerheid of klassieke hobby auto's nog kunnen worden aangehouden.

Een blog dat gaat over het feitelijke milleu aandeel van klassieke auto's is hier te lezen: cortonville.com

Dat het milleu aspect een drogreden is, lijkt me wel duidelijk. Het gaat in deze feitelijk om een pure belasting verzwaring! Op te halen bij een kleine groep liefhebbers van klassieke auto's.

Waar een belasting voordeel te halen is, zullen er ook mensen zijn die het toepassen (kijk maar naar de belasting perikelen rond het koninklijk huis). Zo zie ik dagelijks wel enkele net-25-jaar-oude auto's rijden in amsterdam die in een redelijk tot slechte staat van onderhoud verkeren. Belasting technisch en juridisch niets mis mee en omdat er zo best wel wat auto's in het dagelijkse straatbeeld te zien zijn, lijken ze maatgevend voor de publieke opinie. Ondertussen blijven er veel meer keurig gepoetste, met perfect draaiende motoren, liefhebber auto's voornamelijk gekoesterd in hun overdekte stalling om op een mooie weekend dag tevoorschijn te komen voor een rondje buitenspelen. Overigens is te lezen in de blog op cortonville dat momenteel het aandeel vervuiling van klassieke auto's in het totaal van alle vervuiling slechts minder dan 0,3% procent is. Waar is de milleu winst te halen? bij klassieke auto's waarschijnlijk niet. Druppels op een gloeiende plaat!

En dan al die moderne dieselauto's met hun roetfilters! Die filters houden zooi tegen, maar de grootste zooi is fijnstof en die komt zo door het filter in de stad terecht. De roetdeeltjes blijven hangen in het filter en zo nu en dan moet het filter worden schoongeblazen. Keurige electronische regelingen houden bij wanneer het zover is en als dan de motor lekker warm is en even goed op toeren draait, poeft die zwarte zooi zo de uitlaat uit op de snelweg. Hoppa een keurig schoon filter om in de stad weer goede sier te maken! En dat van het schoonblazen van de filters zie ik wel iets vaker dan een net belastingvrije auto met wat achterstallig onderhoud.

Op 15 april stuurde meneer Weekers een brief naar de tweede kamer met daarin 6 varianten om dat ene zinnetje uit het regeeraccoord toe te passen met ook nog wat aandacht te houden voor de motie van Bashir.

Mijn antwoord op die brief aan Weekers gestuurd met een kopie naar Bashir.

Geachte heer Weekers,

Naar aanleiding van uw brief aan de tweedekamer aangaande afschaffing van MRB vrijstelling voor oldtimers, stuur ik u bij deze een casus doorrekening op basis van de landrover 109 die ik momenteel bezit.
De auto is een Land Rover 109
datum eerste toelating: 11 december 1975
kenteken gewicht: 1792kg
motor: 2,25 Diesel

Op basis van de huidige regelgeving en de in gang gezette overgangs regeling is de auto momenteel vrijgesteld van MRB, ongeacht motortype en ongeacht het aantal gereden kilometers. Op basis van deze regelgeving heb ik kunnen besluiten om voor hobby een landrover met dieselmotor aan te schaffen.

Het voltarief MRB voor deze auto zou zijn: €488,- per kwartaal of €1952,- per jaar (diesel motor) of in geval van een benzine motor: €262,- per kwartaal of €1048,- per jaar.
Ombouw kosten naar benzine bedragen ca €1000,- en de terugbouw kosten naar diesel: ca €200,-
stallingskosten: €1320,- per jaar indien geschorst en €0,- bij geen schorsing.

Naast deze landrover beschik ik over een peugeot uit 1996 voor alledaagse ritjes en voor woon-werk verkeer heb ik een auto beschikbaar van mijn werkgever.

evaluatie van de in uw brief aangedragen varianten:
variant 1:
Bij deze variant zal ik de auto blijvend ombouwen naar benzine en daarna blijft de auto vrijgesteld van MRB, hetgeen alleen de ombouwkosten met zich meebrengt en verder geen belemmering in kilometrage en gebruiksdagen oplevert.
mijn kosten: eenmalig €1000,- MRB: €0,- in plaats van de begrootte brandstof toeslag.
De peugeot hou ik beschikbaar.

variant 2:
Ofwel de auto wordt/blijft geschorst tot 2016 en kan ik op mijn gemak verder investeren in de restauratie. Ofwel op korte termijn de ombouw naar benzine voor de periode tot aan 2016.
mijn kosten: eenmalig €1000,- voor ombouw, eenmalig €200,- voor terugbouw naar diesel. MRB: €0,- ipv de door u begrootte €1952,- per jaar gedurende 2,5 jaar. De peugeot hou ik beschikbaar.

variant 3:
blijvende ombouw naar benzine.
mijn kosten: eenmalig €1000,- voor ombouw. MRB: €262,- per jaar ipv €1952,- per jaar gedurende 2,5 jaar en daarna €262,- per jaar. De peugeot zal worden verkocht. Afhankelijk van het aantal te rijden kilometers zal terugbouw naar diesel plaatsvinden bij de landrover.

variant 4:
tot 2016 ombouw naar benzine, daarna terugbouw naar diesel.
mijn kosten: eenmalig €1000,- en eenmalig €200,- voor ombouw en terugbouw. MRB €1048,- per jaar gedurende 2,5 jaar ipv €1952,- gedurende 2,5 jaar of schorsing van de landrover gedurende die 2,5 jaar.
De peugeot blijft beschikbaar.

variant 5:
de auto blijft geschorst zonder ombouw of wordt blijvend omgebouwd naar benzine
mijn kosten: €1320,- stalling + €100,- MRB indien geschorst, of €1048,- MRB per jaar. Dit in plaats van de begrootte €1952,- MRB per jaar.
Bij schorsing van de landrover blijft de peugeot beschikbaar, bij MRB voor de landrover wordt de peugeot verkocht.

variant 6:
Geen ombouw.
mijn kosten: kilometerbedrag. De peugeot blijft beschikbaar.

Bij volledige afschaffing van de MRB vrijstelling zal de landrover waarschijnlijk definitief worden omgebouwd naar benzine en zal ik er geen andere auto meer naast rijden.

De landrover is voor mij een liefde en hobby en mag als zodanig best een beetje geld kosten. Echter in geen enkele door u aangegeven variant levert het u de begrootte MRB inkomsten op voor zover het mijn situatie betreft en volledige afschaffing van de vrijstelling stimuleert voor mij juist het dagelijks gebruik van de landrover, zij het met benzine motor. In alle gevallen zal het voor mij financieel moeilijker worden om mijn hobby Land Rover aan te houden met dus directe gevolgen voor mijn verdere bestedingen.

In diverse media is al belicht wat nu al de effecten zijn van de onrust omtrent de mogelijke afschaffing van de oldtimer MRB vrijstelling. Handel en werkgelegenheid in de oldtimer branch holt achteruit met de negatieve gevolgen voor btw en inkomsten belasting en kosten voor WW uitkeringen.

Met klem dring ik er op aan om ook die gevolgen mee te nemen in uw berekeningen!

met vriendelijke groet,

Tja, geld gaat het me kosten....
en het milleu? .... kind van de rekening!

 

kustroute België

Na een evenement in Gent bedacht ik om terug te rijden via de belgische kust.

Vanuit Gent reed ik eerst naar De Panne bij de grens met Frankrijk. Vandaar af naar het noorden, de kustweg (N34) volgend. Bij Knokke via Zeeuws Vlaanderen naar de schelde tunnel.

Gedurende de hele rit liet ik een gps tracker meelopen, waarvan de gegevens inclusief een paar foto's zijn verwerkt tot een bestand (zie bijlage) dat met google-earth kan worden bekeken.

Bijlagen:
Bewaar het bestand <code>belgie-N34.kmz</code>belgie-N34.kmzFenna Pel131 Kb
 

spiritualiteit

Spiritualiteit... tja..

Als me een paar jaar geleden de vraag gesteld zou zijn "hoe spiritueel ben je?", had ik waarschijnlijk geantwoord: "Niet". Nu weet ik beter .. Nu weet ik dat spiritualiteit een onderdeel is van mijn totale balans. Zoals een vriendin schreef een reis naar jezelf. En laat dat nu zijn waar ik de laatste jaren mee bezig ben.. de reis naar mezelf.

Lees meer...