www.pereltje.nl

Blue Phoenix, part 1

Sinds enige tijd bezit ik een oude Land Rover.
Ondanks recente perikelen rond de vrijstelling van motorrijtuigen belasting voor oldtimers blijft de laro. Wel ga ik de komende tijd groot onderhoud doen en hier en daar wat aanpassingen doorvoeren.

De basis is een series 3 109 STAWAG met 2,25 dieseltje. De auto is voorzien van bijna 40 jaar patina en best wat electrolytische corrosie op alu en roest op staal waar de metalen direct op elkaar zitten.

Het doel is een betrouwbare en min of meer comfortabele reis- en verblijfspartner te bouwen voor reizen naar waar dan ook voor periodes van weekenden tot meerdere weken, in elk seizoen. De verblijfsinbouw als een losse unit in de laro (om het originele STAWAG karakter te bewaren). De verweerde lak en deukjes wil ik in principe zoveel mogelijk bewaren.

 

Lees meer...

 

ploegen wedstrijd shorttrack-langebaan

Ploegen wedstrijd voor junior shorttrack en langebaan schaatsers zoals door mij in november 2011 ingedient bij Shorttrack Haarlem.

inschrijving als ploeg, per ploeg mogen de leden (2 jongens en 2 meisjes) uit verschillende
verenigingen komen (ook discipline mixen toegestaan)
alle schaatsers rijden individueel op de langebaan een 300m, 500m, 1000m en een 1500m
individueel op de shorttrack een all-finals klassement over 500m (finales hoogste groepen 1000m,
laagste groepen 777m)
als ploeg op de langebaan een 4 ronden ploegen achtervolging en op de shorttrack een relay
klassement 2000m
Van het individuele langebaan overall klassement worden op eindpositie 'shorttrack finale punten'
toegekend, idem met de ploegen achtervolging.
Totale eindklassement is punten totaal van alle onderdelen, met individuele prijsjes en een ploegen
prijs.

De achterliggende gedachte is een kruisbestuiving van ST en LB en het ST zichtbaar maken voor
LB-schaatsers. Op clinic basis vooraf ook trainings gelegenheid geven voor de andere discipline
(LB clinics voor ST en ST clinics voor LB.)

 

oldtimer MRB deel 2

Vandaag weer in de digitale pen geklommen voor een mail aan alle fractievoorzitters en fractiewoordvoerders van de tweedekamer

Geachte fractievoorzitters en fractiewoordvoerders,

Deze mail is om u te stimuleren nog eens na te denken over de moties van uw collega Bashir van de SP.
Het gaat om de volgende moties:
LPG-motie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222047.pdf
Dieselmotie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222048.pdf

De grondslag van de huidige MRB is bezit van een motorvoertuig en daarmee is er strikt genomen voor de MRB geen onderscheid mogelijk naar de hoe vaak een voertuig gebruikt wordt. Sinds 1994 is er voor auto's van 25 jaar en ouder vrijstelling van MRB afgesproken op basis van de aannaame dat die auto's slechts weinig gebruikt zouden worden en de volledige MRB berekenen onredelijk is. (voor 1994 was er een systeem met een 60 dagenkaart voor auto's van 20 jaar en ouder en was de Wegenbelasting op grondslag van gebruik van de openbare weg).
In 2012 is er een verhoging van de vrijstellingsleeftijd naar 30 jaar afgesproken met een keurige overgangsregeling.

Dat nu voor 2014 alweer een aanzienlijke verhoging naar 40 wordt bedongen door de regering vind ik erg dicht in de buurt komen van onbehoorlijk bestuur en ik pleit van harte voor een behoorlijke overgangs regeling, ook voor klassiekers met diesel en lpg motoren!

Met de grondslag van bezit ten aanzien van de MRB heeft de wetgever een groot manco met mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik ingebouwd in de wet MRB 1994.
De laatste jaren is dat manco duidelijk aan het licht gekomen met een verhoogde import van auto's die net gebruik konden maken van de MRB vrijstelling voor klassieke auto's. Een deel van die geïmporteerde auto's is voorzien van een dieselmotor en is dagelijks in het straatbeeld te zien. Ondanks hun grotere zichtbaarheid zijn die paar auto's slechts een minderheid ten opzichte van alle klassieke auto's in het bezit bij liefhebbers. Helaas zijn die paar dus beeldbepalend geworden voor de grote groep en ik ben blij dat u eerder al besloten heeft om de liefhebbers te ontzien.

Landrover bijvoorbeeld pastte reeds in hun series I (jaren 50 van de vorige eeuw) een 2 liter dieselmotor toe in een aanzienlijk deel van hun productie en later werd een 2,25liter motorblok ontworpen die zowel naar benzine als diesel kon worden opgebouwd met een groot aantal overeenkomende onderdelen. Later werd dat ook nog eens gedaan met een 2,5 liter motorblok. Zelf bezit ik een landrover series III 109 station wagen uit 1975 die nog ongeveer origineel is en ook nog voorzien van de fabrieksoriginele 2,25 dieselmotor. Bij de auto heb ik ook een map met bonnetjes die bijna 30 jaar teruggaat. Voor een landrover van die leeftijd ongekend! Bijzonder aan mijn landrover is de nog volledig mechanische techniek van de dieselmotor. Een klein mechanisch wonder van bijna 300kg ijzer en staal ;)
Dieselmotoren horen weldegelijk tot het automobiel historisch erfgoed en dienen als zodanig te worden bewaard! In handen van een liefhebber die er bewust mee omgaat, zal er geen onnodige millieu belasting zijn omdat de motor met liefde in topconditie zal worden gebracht en gehouden.

Overigens is op dit moment het aandeel van millieu belasting door klassieke auto's (dus inclusief de recent geïmporteerde jonge klassiekers met dieselmotor) minder dan 0,3% van het totaal van alle vervuiling in Nederland! Onderbouwing van de berekening vindt u hier: http://cortonville.com/erics-garage/small-blog/Oldtimer-vervuiling-Vooral+slecht+voor+gezond+verstand

Met de MRB regeling voor klassiekers is er een groot rechtsongelijkheid ontstaan tussen bezitters van klassieke auto's met benzine motor aan de ene kant en diesel/lpg motoren aan de andere kant. De moties van Bashir trekken die rechtsongelijkheid weer recht en dienen alleen al daarom te worden ondersteund.

Naast de landrover kan ik nog beschikken over een tamelijk moderne peugeot met benzine motor die ik gebruik voor dagelijkse ritjes. Voor woon-werk verkeer heb ik een auto van mijn werkgever beschikbaar. Alles bij elkaar rij ik prive ongeveer tussen 15000 en 20000km per jaar, waarvan uiteindelijk ongeveer 5000km voor rekening zullen komen van de landrover. Vooral naar evenementen van de landroverclub waarvan ik lid ben en jaarlijks een grotere vakantie reis waar de landrover goed tot zijn recht kan komen.

Aangezien ik ook graag meedenk en best bereid ben om naar gebruik te betalen, wil ik graag het volgende aan u voorleggen dat als alternatief kan dienen voor de regeling zoals die nu op tafel ligt. In mijn ogen betaald een klassieker rijder dan een redelijke MRB en wordt niet onnodig zwaar getroffen door volledige MRB. Veelrijders betalen in mijn voorstel wel volledige MRB, ongeacht de leeftijd van de auto.

Betalen naar gebruik bij een hobby klassieker kan alleen door beperkende maatregelen op te leggen die het gebruik ofwel via kilometrage, ofwel in aantal rijdagen beperkt.
- Kilometer registratie is nauwelijks te doen en vereist een volledig nieuw registratie/controle systeem.
- dagen registratie kan bv via de al bestaande evenementen regeling. Een auto staat in principe geschorst en de eigenaar is organisator van rijdagen met de eigen klassieker. Standaard staat de evenementen regeling een heel beperkt aantal rijdagen toe met een geschorst voertuig. Tegen een regulier MRB tarief kunnen rijdagen worden ingekocht (prepaid rijdagen). Een klassieker rijder betaalt dan jaarlijks standaard de schorsings kosten en voor een passende periode evenredig reguliere MRB. De dag voor je gaat rijden meld je bij de belastingdienst dat je op pad gaat en voor hoeveel dagen (op eenzelfde manier als een evenementen organisatie dat zal doen). Die dagen gaan dan van je gekochte tegoed af en gaande het jaar kun je rijdagen bijkopen.
Deze vernieuwde evenementen regeling kan ook voor bv campers worden toegepast. standaard geschorst en vooraf koop je een aantal rijdagen in tegen regulier MRB tarief. Aparte (belastings)inrichtingseisen voor campers kunnen dan eventueel ook vervallen. Controle gaat via de al bestaande methodes.

Voor verzamelaars kan nog een apart type kenteken worden ingesteld. Een verzamelaars kenteken (vergelijkbaar met het handelaars kenteken) waarvan de MRB het gemiddelde is van alle voertuigen in de verzameling of een standaard bedrag zoals bij handelaars kentekens. Dat ene kenteken mag dan op elk voertuig binnen de verzameling worden gebruikt met de voorwaarde dat het op slechts 1 tegelijk mag worden gebruikt. Elk voertuig binnen de verzameling behoudt ook zijn eigen originele kenteken met alle (on)mogelijkheden die daarbij horen. Ook hier gaan de controles weer via al bestaande methodes.

Voor sancties bij overtredingen kun je denken aan volledige MRB aanslag voor de periode dat de auto in bezit is met 100% boete er overheen. Bij overtreding met het verzamelaars kenteken geldt de MRB van alle auto's binnen de verzameling bij elkaar opgeteld.

Verder zal voor elke auto in principe MRB moeten worden betaald (vrijstelling op basis van vermeende lage uitstoot vervalt eventueel ook) Onderscheid tussen gewone auto, klassieker en camper vervalt op deze manier en daarvoor in de plaats komt die verruimde evenementen regeling en een verzamelaars kenteken als variant op de handelaars kentekens.
Deze gedachte maakt gebruik van al bestaande regelingen die hier en daar iets uitgebreid worden en vereist geen geheel nieuwe infrastructuur binnen de betrokken overheids diensten. de beheerskosten blijven zo relatief laag (er hoeven geen nieuwe systemen ontwikkeld te worden en feitelijk maak je de hele MRB regeling overzichtelijker) en je hebt betalen naar gebruik.

In dit hele proces heeft de tweede kamer al besloten dat liefhebbers moeten worden ontzien om zo hun hobby te kunnen blijven uitoefenen.

tot zover en in afwachting van uw reactie,
hoogachtend,